Poslední aktualizace cen

13. 04. 2024

Cena elektřiny – za co všechno platíme?

Změnou dodavatele ovlivníte jen část ceny elektřiny. Obchodní složka, kterou může ovlivnit obchodník (váš dodavatel elektřiny), tvoří na vyúčtování za elektřinu kolem 40-50 %. Zbytek jsou regulované poplatky, stanovované Energetickým regulačním úřadem, a daně.

Z čeho je složena cena elektřiny?

Obchodní složka (silová elektřina)

Cena je stanovena většinou za jednu megawatthodinu spotřebované elektřiny. K platbě za spotřebu dodavatel účtuje i fixní měsíční plat. Někteří dodavatelé počítají nulový nebo minimální měsíční plat, jiné společnosti účtují poplatek i kolem 100 Kč. Zvlášť při malé spotřebě hraje měsíční poplatek významnou roli v celkové platbě za elektřinu.

Regulované ceny (vyhlašované ERÚ)

Distribuce je účtována jako cena za spotřebovanou elektřinu a fixní měsíční platbu za jistič, správně za rezervovaný příkon. Tyto poplatky jdou na účet místně příslušného distributora. V České republice existují tři distributoři: ČEZ Distribuce, PRE Distribuce a EG.D. Distributoři jsou provozovateli takzvané distribuční soustavy, zjednodušeně řečeno se starají o rozvodnou soustavu díky které se elektrická energie dostane až k vašemu elektroměru.

Další položku tvoří tzv. ostatní služby – v nich je zahrnut například poplatek za systémové služby, jenž jde na účet společnosti ČEPS, provozovatele české přenosové soustavy. Účtován je poplatek za služby Operátora trhu s energiemi (OTE ČR) a poplatek na obnovitelné zdroje energie.

Daně

Cena je navýšena spotřební daní z elektřiny a daní z přidané hodnoty (DPH), jež je aktuálně 21 %.

Co ovlivňuje cenu elektřiny?

Se silovou elektřinou se obchoduje na energetických burzách. Ceny na středoevropských energetických burzách ovlivňují velkoobchodní nákupní ceny, za které nakupuje většina dodavatelů. Jejich nákupní a obchodní strategie rozhoduje o tom, jak výhodné ceny nabídnou.

Výši ceny silové elektřiny ovlivňuje několik hlavních faktorů:

 • Poptávka a nabídka na trhu.
 • Poměry na trhu pro domácnosti a pro maloodběratele.
 • Hospodářský růst nebo naopak útlum. Čím více se vyrábí, tím větší je poptávka po elektřině, což se promítá i do její ceny. A naopak.
 • Ceny vstupních komodit, například energetického uhlí.
 • Ceny emisních povolenek, které musí výrobci energií z tradičních zdrojů nakupovat.
 • Objem výroby z obnovitelných zdrojů, například větrných nebo solárních elektráren.
 • Měnový kurz koruny vůči euru (elektřina se na evropském trhu obchoduje v eurech).

Fixace ceny elektřiny

Obchodníci s elektřinou nabízejí produkty spojené s fixací ceny elektřiny. To znamená, že zákazník po podpisu smlouvy na dobu určitou nebo na dobu neurčitou bude mít silovou složku elektřiny neměnnou.

Při pohybu cen na trhu elektřina nezdraží, ale ani nezlevní. Fixace ceny elektřiny může být výhodná, pokud by energie zdražovala. V opačném případě se ale nevyplatí. Výhodnost fixace ceny elektřiny záleží na vývoji cen na energetickém trhu, který nelze přesně předvídat.

Cena elektřiny se ovšem může zvýšit i při uzavření smlouvy na dobu určitou. Fixace se totiž týká pouze silové složky elektřiny, nikoli regulovaných poplatků, které jsou v kompetenci Energetického regulačního úřadu.

Pokud dodavatel zákazníkům slibuje fixní ceny na určitou dobu, není to proto zcela přesné. Celkové platby se totiž v případě navýšení regulovaných poplatků mohou změnit. Dodavatelé na tuto skutečnost zákazníky obvykle neupozorňují.

Distribuční sazby elektřiny

Pokud nahlédnete do ceníku dodavatele elektřiny, zjistíte, že ceny se liší mimo jiné i podle tzv. distribuční sazby. Elektřinu můžete odebírat buď v jednotarifové sazbě nebo ve dvoutarifové sazbě, podle toho, jaké elektrospotřebiče v domácnosti používáte. Sazby pro domácnosti jsou uváděné písmenem D (například D02d), podnikatelské písmenem C (například C02d).

V případě dvoutarifové sazby vám po část dne proudí do zásuvek levnější elektřina v nízkém tarifu (dříve známém jako „noční proud“). Nízký tarif nyní ovšem nejde pouze v noci. Kdy přesně ho distributoři spouští, můžete zjistit na jejich webu nebo na zákaznické lince. Hledejte informace o spínání HDO (hromadné dálkové ovládání).

Jednotarifová D01d a D02d

D01d a D02d jsou jednotarifové sazby, pro jejichž přidělení není nutné splnit žádné speciální podmínky. Domácnost s jednotarifovou sazbou odebírá elektřinu po celý den vždy za stejnou cenu.

 • D01d je distribuční sazba vhodná pro menší domácnosti v malém bytě s malou spotřebou (jednotlivci, páry).
 • D02d je distribuční sazba pro běžnou spotřebu například v bytě či domě, kde nejsou elektrické spotřebiče na ohřev vody nebo vytápění.

Dvoutarifové sazby

Pro přiznání dvoutarifové sazby musí být splněny konkrétní podmínky, zejména skladba spotřebičů v domácnosti a jejich příkon. O dvoutarifové sazby může požádat domácnost, která (zjednodušeně řečeno) elektřinou ohřívá vodu nebo vytápí, používá akumulační nebo přímotopné spotřebiče či tepelné čerpadlo, případně v domácnosti dobíjí elektromobil. Zjednodušené podmínky při přidělení dvoutarifové sazby ukazuje následující přehled.

 • D25d – v odběrném místě musí být instalován elektrický akumulační spotřebič pro vytápění objektu nebo elektrický akumulační spotřebič pro přípravu teplé vody.
 • D26d – v odběrném místě musí být instalovány akumulační elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.
 • D27d – lze ji přiznat odběrnému místu, kde žadatel doloží vlastnické či užívací právo (leasing) k elektromobilu.
 • D35d – v odběrném místě musí být instalovány hybridní elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.
 • D45d – v odběrném místě musí být řádně instalovány přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.
 • D57d – v odběrném místě je nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem (dříve byly pro tepelná čerpadla udělovány sazby D55d a D56d).
 • D61d – dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu: doba platnosti nízkého tarifu je stanovena celoročně od pátku 12.00 hodin do neděle 22.00 hodin.

Tarify (produkty dodavatelů)

Zatímco přidělení distribučních sazeb je v kompetenci distributorů, tarify neboli produkty jsou čistě záležitostí dodavatelů (obchodníků). Většina dodavatelů má více než jeden produkt (tarif). Dodavatelé své produkty různě pojmenovávají, svoji roli při tom hraje marketing.

Máte otázky ohledně elektřiny a plynu a nenašli jste na ně odpověď v poradně? Zeptejte se odborníků v moderovaném diskuzním fóru.

Ušetřete za energie díky Kalkulátoru cen energií TZB-info. Spočítejte si ceny za energie a najděte toho nejvýhodnějšího dodavatele. Denně aktualizovaná data. Přesné výpočty. Nezávislé srovnání.