Poslední aktualizace cen

14. 06. 2024

Dodávka zemního plynu - porovnání nabídek

Vyberte kraj a okres, abychom mohli určit distribuční území!

Zadejte spotřebu zemního plynu!

Zadejte typ odběru zemního plynu!

Porovnání se provede s využitím pouze aktuálních ceníků všech prodejců. Budou se uvažovat ceny platné k dnešnímu dni a celkové náklady se vypočtou za předpokladu platnosti těchto cen pro celý rok (12 měsíců) beze změny. Tato varianta ale v praxi platí pouze v případě uzavření smlouvy, která garantuje fixní cenu na určité období a dále pokud by po celých 12 měsíců nedošlo ke změně regulované složky cen.Help / Porovnání se provede s využitím historických ceníků prodejců. Porovnání počítá skutečné ceny platné v daném období a zobrazeny jsou pouze nabídky, které byly platné po celou dobu trvání vybraného období. Porovnání zohledňuje skutečnou výši regulované složky cen v daném období. Stav odběru při změně ceny v průběhu období respektuje pravděpodobné rozdělení spotřeby s ohledem na dané roční období.Help
V porovnávací tabulce budou zobrazeny pouze ty ceníky, které je možné k aktuálnímu datu objednat u prodejců energie.Help
Volba kraje a okresu, ve kterém odebíráte elektrickou energii, určí takzvanou distribuční společnost, neboli majitele rozvodné sítě v dané lokalitě. Každá distribuční společnost má regulačním úřadem určenu regulovanou složku ceny, za kterou je povinna přenášet elektrickou energii k odběratelům.Help
Volba kraje a okresu, ve kterém odebíráte elektrickou energii, určí takzvanou distribuční společnost, neboli majitele rozvodné sítě v dané lokalitě. Každá distribuční společnost má regulačním úřadem určenu regulovanou složku ceny, za kterou je povinna přenášet elektrickou energii k odběratelům.Help

Spotřeba

/ / Zadání způsobu využití zemního plynu je důležité pro určení spotřeby zemního plynu v jednotlivých měsících kalendářního roku.Help
Výsledek zahrne příspěvek na úhradu nákladů za energie domácnostem a odpuštění poplatků za podporované zdroje energie (POZE)Help
Typické spotřeby
vaření - sporák 600 kWh ~57 m3
ohřev teplé vody 8 000 kWh ~758 m3
vytápění (běžný dům bez zateplení) 25 - 40 000 kWh (podle velikosti) ~2370 - 3790 m3
vytápění (zateplený úsporný dům) 15 000 kWh ~1422 m3