Poslední aktualizace cen

23. 06. 2024

Cena zemního plynu – za co všechno platíme?

Obchodní složka zemního plynu tvoří zhruba 80 % celkové ceny, zbytek připadá na regulované poplatky, jež každoročně vyhlašuje Energetický regulační úřad. V případě zemního plynu lze proto změnou dodavatele ovlivnit podstatnou část ceny. I proto bývají při vyšší spotřebě plynu úspory zásadnější. Podívejte se také na graf vývoje komoditních cen zemního plynu.

Z čeho je složena cena zemního plynu?

Obchodní složka (cena komodity)

V ceníku dodavatelů si nejdříve vyhledejte pásmo, v němž zemní plyn odebíráte. Pásma jsou rozdělena podle spotřeby. Některé společnosti vám to v ceníku usnadní rozdělením na kategorie: „vařím“, „topím málo“ a „topím hodně“.

Obchodní složka ceny zemního plynu se skládá z platby za spotřebovanou energii, v cenících účtovanou v megawatthodinách, a ze stálého měsíčního platu. Ten je účtovaný jako paušál. Stejně jako v případě elektřiny vám některé společnosti naúčtují minimální poplatek, u jiných zaplatíte až stovky korun. Velikost měsíčního platu závisí i na spotřebě, méně platí domácnosti, které na plynu vaří, více domácnosti, jež plynem i topí.

Regulované ceny (vyhlašované ERÚ)

Poplatky za distribuci zemního plynu jsou rovněž složené z ceny za odebraný zemní plyn a ze stálého měsíčního platu. Tyto peníze jdou na účet místně příslušného distributora, tím je GasNet, Pražská plynárenská Distribuce a EG.D. K tomu je připočítán poplatek Operátora trhu s energiemi (OTE ČR).

Daně

Zemní plyn je daněn 21 % (DPH). Domácnosti jsou osvobozeny od platby spotřební daně.

Co ovlivňuje cenu zemního plynu

Zemní plyn patří mezi strategické suroviny, stejně jako uhlí a ropa. Dodavatelé zemní plyn nakupují na velkoobchodním trhu. Cena zemního plynu, kterou dodavatelé svým zákazníkům nabídnou, tak z velké míry záleží na jejich obchodní a nákupní strategii i na výši marže.

Výši ceny zemního plynu ovlivňuje několik hlavních faktorů:

  • Poměry na trhu pro domácnosti a maloodběratele.
  • Poptávka a nabídka na středoevropském trhu.
  • Počasí a výše zásob. V tuhé zimě je po zemním plynu vyšší poptávka.
  • Hospodářský růst nebo naopak útlum.
  • Mezinárodní politická situace.
  • Cena ropy, na níž je zemní plyn navázán.
  • Náročnost dopravy zemního plynu a poplatky za jeho uskladnění.
  • Měnový kurz koruny vůči euru (plyn se na evropském trhu obchoduje v eurech).

Fixace ceny zemního plynu

Dodavatelé zemního plynu nabízejí možnost fixace ceny. To znamená, že zákazník po podpisu smlouvy na dobu určitou nebo neurčitou bude mít obchodní složku zemního plynu neměnnou.

Při pohybu cen na trhu mu zemní plyn nezdraží, ale ani nezlevní. Fixace ceny může být výhodná, pokud by energie zdražovala. V opačném případě se ale nevyplatí. Výhodnost fixace ceny zemního plynu záleží na vývoji cen, který nelze přesně předvídat.

Je třeba dodat, že fixace se vždy dotýká jen obchodní složky, nikoli regulovaných plateb, které jsou v kompetenci Energetického regulačního úřadu. Pokud dodavatel zákazníkům slibuje fixní ceny na určitou dobu, není to proto zcela přesné. Celkové platby se totiž v případě navýšení regulovaných poplatků mohou změnit. Dodavatelé na tuto skutečnost zákazníky obvykle neupozorňují.

Pásma odběru zemního plynu

Plynoměry počítají spotřebu v metrech krychlových (m³), ale na vyúčtování je přepočtena a účtována spotřeba v megawatthodinách. Tato změna se udála v roce 2001 a od tohoto milníku už nejsou dodávky účtovány za objem, ale za spotřebovanou energii. Pro orientační přepočet z m³ (kubíků) na megawatthodiny lze použít koeficient 1 m³ = 10,55 kWh.

Ceníky dodavatelů zemního plynu jsou rozděleny podle spotřeby do tzv. pásem. Například domácnosti se spotřebou do 1 890 kWh mívají vyšší cenu za megawatthodinu, ale nižší měsíční plat. Takto nízkou spotřebu mají domácnosti, které na plynu pouze vaří. Do dalších pásem spadají domácnosti, jež plynem ohřívají vodu nebo topí. Domácnosti s velmi vysokou spotřebou, zejména ale firmy, mohou dosáhnout na individuální cenu plynu.

Produkty v plynárenství pro domácnosti

Vedle pásem dělených podle spotřeby zemního plynu je třeba rozlišovat ještě produkty a produktové řady. Každý dodavatel si své produkty pojmenovává, aby je odlišil mezi sebou i od produktů konkurence.

Máte otázky ohledně elektřiny a plynu a nenašli jste na ně odpověď v poradně? Zeptejte se odborníků v moderovaném diskuzním fóru.

Ušetřete za energie díky Kalkulátoru cen energií TZB-info. Spočítejte si ceny za energie a najděte toho nejvýhodnějšího dodavatele. Denně aktualizovaná data. Přesné výpočty. Nezávislé srovnání.