Jak ukončit smlouvu s dodavatelem elektřiny nebo plynu

Co dělat při zdražení energie, jak se bránit při nechtěném podpisu smlouvy nezvanému zástupci energetické společnosti, jak odmítnout automatické prodloužení smlouvy s dodavatelem elektřiny nebo plynu na dobu určitou?

Odstoupení od smlouvy

Pokud uzavřete smlouvu o dodávkách energií a ještě před zahájením dodávky energie si tento krok rozmyslíte, máte možnost své rozhodnutí zvrátit. Obdobně máte možnost odstoupit od smlouvy pokud nesouhlasíte se zvýšením ceny nebo se změnou obchodních podmínek.

Výpověď smlouvy s dodavatelem

Pokud dodavatel zahájí dodávky elektřiny nebo plynu, ani tehdy není ještě nic ztraceno. Podle paragrafu 11a, odstavce 3 energetického zákona spotřebitel může podat výpověď smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory ještě 15. den po zahájení dodávek. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Smlouvu s dodavatelem lze vypovědět i ze svobodného rozhodnutí spotřebitele, například pokud si vybere nového dodavatele. Je nutné řídit se typem smlouvy. Smlouvu na dobu neurčitou lze vypovědět kdykoli, po uplynutí tříměsíční výpovědní lhůty je spotřebitel volný. Smlouvu na dobu určitou je třeba vypovídat s ohledem na sjednané podmínky. V obou případech pomáhá při změně dodavatele s vyřízením výpovědi nový dodavatel.

Jak postupovat v následujících případech ukončení smlouvy s dodavatelem: