Poslední aktualizace cen

17. 10. 2021

Nesouhlas s automatickým prodloužením smlouvy

Když uzavřete smlouvu na dobu určitou, tak se domníváte, že po vypršení vašeho závazku jste volní a můžete si zvolit jiného dodavatele, dle vlastního výběru. Bohužel to u většiny dodavatelů už dávno neplatí. Někteří to uvádějí jako přednost, že se nemusíte o nic starat, jiní o tom mlčí, v každém případě to znamená, že když se o smlouvu nebudete zajímat, tak budete mít smlouvu na dobu určitou až do konce života a to se všemi sankcemi za předčasné ukončení smlouvy.

Ukázka ze všeobecných obchodních podmínek:

13. Pokud je Smlouva uzavřena na dobu určitou a Zákazník ve lhůtě nejpozději 3 kalendářní měsíce před uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, neoznámí písemně Dodavateli, že trvá na jejím ukončení, Smlouva se automaticky prodlužuje o dobu, na kterou byla sjednána, a to i opakovaně.

Postup:

  1. Podívejte se do obchodních podmínek a vyhledejte příslušná ustanovení (bývá v odstavci o ukončení smlouvy).
  2. Napište nesouhlas celkem 3 krát.
  3. Nesouhlas pošlete doporučeně poštou a rozdělte jej takto:
    První výtisk původnímu dodavateli.
    Druhý výtisk novému dodavateli.
    Třetí výtisk si uschovejte.
  4. 14 dnů po odeslání odstoupení se informujte na termín ukončení smlouvy a podle toho volte termín začátku dodávek nového dodavatele (pozor neplatí pro ty dodavatele, kteří mají lhůtu na poslání nesouhlasu kratší než jeden měsíc, tam se musíte u původního dodavatele na termín ukončení informovat).