Poslední aktualizace cen

13. 04. 2024

Nesouhlas s automatickým prodloužením smlouvy

Když uzavřete smlouvu na dobu určitou, tak se domníváte, že po vypršení vašeho závazku jste volní a můžete si zvolit jiného dodavatele, dle vlastního výběru. Bohužel to u většiny dodavatelů už dávno neplatí. Někteří to uvádějí jako přednost, že se nemusíte o nic starat, jiní o tom mlčí, v každém případě to znamená, že když se o smlouvu nebudete zajímat, tak budete mít smlouvu na dobu určitou až do konce života a to se všemi sankcemi za předčasné ukončení smlouvy.

Dodavatelé mají od 1.1.2022 povinnost uvádět ve vyúčtování datum ukončení smlouvy na dobu určitou (vyhláška 207/2021 Sb.). Rovněž je stanoven jednotný termín pro oznámení nesouhlasu s prodloužením smlouvy do dvacátého dne před vypršením smlouvy (§ 11c energetického zákona).

Nemusíte komunikovat s původním dodavatelem, stačí, když uzavřete smlouvu s novým dodavatelem včas (přibližně do dvou měsíců před koncem smlouvy) a on vše sám vyřídí.

Postup:

 1. Podívejte se do obchodních podmínek a vyhledejte příslušná ustanovení (bývá v odstavci o ukončení smlouvy).
 2. Uzavřete smlouvu s novým dodavatelem.
 3. Napište nesouhlas celkem 3 krát.
 4. Nesouhlas pošlete doporučeně poštou a rozdělte jej takto:
  První výtisk původnímu dodavateli.
  Druhý výtisk novému dodavateli.
  Třetí výtisk si uschovejte.
 5. Ukončení smlouvy platí i bez akceptace původním dodavatelem.