Poslední aktualizace cen

29. 05. 2024

Vývoj cen regulovaných složek elektrické energie

Z celkového vývoje regulovaných cen je na první pohled zřejmé, že na zvýšení celkových plateb se nejvíce podílí cena za podporu obnovitelných zdrojů a pak zvýšení DPH.

Z grafů je též patrné, že cena distribuce neustále stoupá, nejvyššího růstu bylo opět dosaženo v distribučním území ČEZ. Podobný vývoj je v tarifních sazbách od D01d až D35d. U Tarifních sazeb D45d až D56d je vidět prudký nárůst cen začátkem roku 2010. I zde jsou ceny distribuce vyšší v distribučním pásmu ČEZ než E.ON nebo PRE.

Vývoj cen silové elektřiny ve všech tarifních pásmech od roku 2009 zaznamenává neustálý pokles. K nejvýznamnějšímu snížení cen došlo na začátku roku 2010 a 2013. Jedinou výjimkou je začátek roku 2012, kdy díky zvýšení DPH a tím zvýšení cen většiny zboží, si zvýšením ceny pomohlo i mnoho dodavatelů elektřiny.

Vývoj ceny regulovaných složek [Kč/kWh]

Sazba

Cena za distribuci ČEZ/D02d [Kč/kWh]

Cena za distribuci EG.D (dříve E.ON)/D02d [Kč/kWh]

Cena za distribuci PRE/D02d [Kč/kWh]