Poslední aktualizace cen

03. 03. 2024

Výpočet cen elektřiny na spotovém trhu

Datum začátku dodávky 
Datum konce dodávky
Distribuční sazba
Distribuční území
Typ TDD
Typový diagram dodávky
  • přepočtený (zpětně, dle skutečných dodávek),
  • normalizovaný (kvalifikovaný odhad vydávaný na na celý rok dopředu)
Help
Přirážka obchodníka obvykle 100 až 600 Kč/MWh nebo 20 %Help