Poslední aktualizace cen

03. 03. 2024

Jak změnit dodavatele energií u zákazníků se smlouvou na dobu neurčitou (staré smlouvy ČEZ, RWE, E.ON, PP, PRE)

Podpora v zákoně:

Občanský zákoník - č. 89/2012 Sb., § 1998

(1) Závazek lze vypovědět, ujednají-li si to strany nebo stanoví-li tak zákon.

(2) Je-li závazek vypovězen, zaniká uplynutím výpovědní doby. Lze-li však závazek vypovědět bez výpovědní doby, zaniká závazek účinností výpovědi.

Úvod:

V současné době je každý dodavatel schopen vyřídit změnu dodavatele bez problémů.

Důvodem, proč zvolit tento postup je to, že zákazník v době uvažování o změně dodavatele není ještě rozhodnut, kterého dodavatele zvolí, a chce se rozhodnout později. Potom by se měl rozhodnout nejpozději do měsíce před ukončením smlouvy.

Postup:

 1. Zjistěte druh smlouvy, kterou máte (zda smlouvu na dobu určitou nebo na dobu neurčitou). V případě, že druh smlouvy není na smlouvě uveden, nebo smlouvu nemůžete najít, najděte nějaké vyúčtování dodávky a zeptejte se vašeho dodavatele, jakou smlouvu máte.
 2. Napište výpověď.
 3. Měsíc před koncem výpovědní lhůty si najděte dodavatele prostřednictvím kalkulátoru cen energií TZB-info, případné dotazy napište do diskusního fóra portálu TZB-info.
 4. V případě, že máte smlouvu na dobu neurčitou, vyhledejte na vyúčtování potřebné údaje, zejména:
  - u elektřiny: spotřebu, EAN kód odběrného místa, číslo elektroměru, tarifní sazbu (D01d, D02d atd.), velikost jističe (např. nad 3x20A do 3x25 A včetně).
  - u zemního plynu: spotřebu, IEC kód, číslo plynoměru
 5. Rozmyslete si způsob platby, dejte přednost platbám, které máte pod kontrolou, například pravidelný převodní příkaz před bankovním inkasem nebo platbou přes SIPO. Nedávejte svůj účet k dispozici bez omezení dodavateli.
 6. Zvažte co dělat s případnými přeplatky, zda je chcete vracet, případně kam a jak, nebo je započítávat (doporučuji vracet).
 7. V den ukončení smlouvy s původním dodavatelem nahlaste vašemu distributorovi a původnímu dodavateli stav elektroměru a plynoměru. Pokud to neuděláte, stanoví distributor stav měřidel odhadem.
 8. V průběhu smlouvy se řiďte zásadami chování.