Poslední aktualizace cen

03. 03. 2024

Ukončení smlouvy z důvodu stěhování, dědictví atd.

Jedná se o případy, kdy se stěhujete, když zdědíte nemovitost, nebo přepisujete bydliště na někoho jiného.

Jedná se o ukončení smlouvy dohodou zákazníka a dodavatele, souhlasit musí obě strany. Je možné, že dodavatel nebude souhlasit.

Dodavatelé vyžadují doklady a jsou ostražití, protože je tato možnost využívána ke zbavení se dodavatele.

Od 1.1.2022 má zákazník ze zákona nárok na ukončení smlouvy z důvodu stěhování (§ 11e energetického zákona).

Postup:

  1. Stáhněte si příslušný formulář z webových stránek dodavatele.
  2. Zeptejte se na infolince na to, jaké potvrzení je třeba k formuláři přiložit.
  3. Obstarejte si doklady, vyplňte formulář a pošlete doporučeně poštou.
  4. Upozorněte vašeho následovníka na nutnost, aby včas uzavřel smlouvu s dodavatelem energií, aby nenastal "černý odběr".