Poslední aktualizace cen

13. 04. 2024

Odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku po internetu nebo po telefonu

Podpora v zákoně:

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1829 v platném znění, umožňuje spotřebiteli (dále jen „zákazník“) od uzavřené smlouvy písemně odstoupit, pokud byla smlouva uzavřena při použití prostředku komunikace na dálku. Od 1.1.2022 nelze uzavřít smlouvu po telefonu, smlouva musí být v písemné formě (§ 50 odst. 2 energetického zákona).

Co jsou to prostředky komunikace na dálku?

Jsou to zejména neadresovaný či adresovaný tisk (leták ve schránce), reklama v novinách a časopisech s objednávkovým tiskopisem, katalog, telefon s lidskou či automatickou obsluhou, elektronická pošta (e-mail), fax, veřejná komunikační síť (internet). To znamená, že zákazník a dodavatel nebyli při uzavírání smlouvy současně fyzicky přítomni.

Jaké jsou lhůty a co je potřeba udělat pro odstoupení od smlouvy?

  1. Zákazník má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.
  2. V případě, že nový dodavatel písemně nebo jiným obdobným způsobem nepředal zákazníkovi zákonem stanovené informace (např. identifikační údaje dodavatele, název a charakteristiku zboží či služeb, cenu zboží či služeb, způsob platby, dodání nebo plnění, poučení o právu na odstoupení od smlouvy), činí lhůta k odstoupení od smlouvy jeden rok a čtrnáct dnů ode dne uzavření smlouvy.

K dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je nutné doručit písemné odstoupení dodavateli nejpozději v poslední den lhůty, která je pro odstoupení od smlouvy stanovena.

Postup:

  1. Napište odstoupení.
  2. Vytiskněte odstoupení ve dvou exemplářích, jeden pošlete poštou doporučeně, druhý si schovejte zároveň s lístkem z pošty.
  3. Dohodněte se s původním dodavatelem na pokračování smlouvy nebo na uzavření nové smlouvy.