Poslední aktualizace cen

29. 05. 2024

Zadejte spotřebu

Porovnání se provede s využitím pouze aktuálních ceníků všech prodejců. Budou se uvažovat ceny platné k dnešnímu dni a celkové náklady se vypočtou za předpokladu platnosti těchto cen pro celý rok (12 měsíců) beze změny. Tato varianta ale v praxi platí pouze v případě uzavření smlouvy, která garantuje fixní cenu na určité období a dále pokud by po celých 12 měsíců nedošlo ke změně regulované složky cen.Help / Porovnání se provede s využitím historických ceníků prodejců. Porovnání počítá skutečné ceny platné v daném období a zobrazeny jsou pouze nabídky, které byly platné po celou dobu trvání vybraného období. Porovnání zohledňuje skutečnou výši regulované složky cen v daném období. Stav odběru při změně ceny v průběhu období respektuje pravděpodobné rozdělení spotřeby s ohledem na dané roční období.Help
V porovnávací tabulce budou zobrazeny pouze ty ceníky, které je možné k aktuálnímu datu objednat u prodejců energie.Help
Volba kraje a okresu, ve kterém odebíráte elektrickou energii, určí takzvanou distribuční společnost, neboli majitele rozvodné sítě v dané lokalitě. Každá distribuční společnost má regulačním úřadem určenu regulovanou složku ceny, za kterou je povinna přenášet elektrickou energii k odběratelům.Help
Volba kraje a okresu, ve kterém odebíráte elektrickou energii, určí takzvanou distribuční společnost, neboli majitele rozvodné sítě v dané lokalitě. Každá distribuční společnost má regulačním úřadem určenu regulovanou složku ceny, za kterou je povinna přenášet elektrickou energii k odběratelům.Help
Standardní sazba pro domácnosti je D02d pokud elektřinu používáte pro běžnou spotřebu a svícení. Pro elektrické vytápění a elektrický ohřev vody jsou speciální výhodnější sazby.Help

Spotřeba

VT – vysoký tarif. Pokud máte standardní sazbu pro běžnou spotřebu D02d, je veškerá Vaše spotřeba účtována v tomto tarifu.Help
Výsledek zahrne příspěvek na úhradu nákladů za energie domácnostem a odpuštění poplatků za podporované zdroje energie (POZE)Help
Typická spotřeba domácnosti 1 - 2 osoby 3 - 5 osob
Běžná spotřeba + svícení (sazba D02) VT: 1800 kWh VT: 3200 kWh
Elektrický ohřev vody (sazba D26) VT: 2500 kWh
NT: 4000 kWh
VT: 3500 kWh
NT: 6500 kWh
Elektrické ohřev vody a vytápění (přímotopy) (sazba D45) VT: 800 kWh
NT: 13000 kWh
VT: 1000 kWh
NT: 18000 kWh