Poslední aktualizace cen

13. 04. 2024

Odběratel versus dodavatel energií

Během smluvního vztahu budete s dodavatelem v kontaktu především v době vyúčtování. Zpravidla jednou za rok dodavatel zašle vyúčtování elektřiny nebo zemního plynu. To je vhodný čas na porovnání cen nebo změnu výše záloh. Od 1.1.2022 má obchodník povinnost zaslat vyúčtování nejméně jednou ročně tak, aby délka zúčtovacího období nepřesáhla 14 kalendářních měsíců po sobě následujících (§15 a §16 vyhlášky 207/2021 Sb.).

Reklamace vyúčtování elektřiny nebo zemního plynu

Roční vyúčtování energií projděte a porovnejte ceny, s nimiž dodavatel kalkuluje. Srovnejte je se sjednaným ceníkem, který se váže k vaší smlouvě. Ověřte si, že dodavatel počítá se správnou spotřebou. Pokud máte pochybnosti o správnosti vyúčtování, reklamujte ho.

Reklamace má svá pravidla upravené jak zákonem, tak smlouvou a obchodními podmínkami dodavatele. Podívejte se proto na web dodavatele a zjistěte, jak správně postupovat. Reklamace po telefonu není dostačující, i když vás k tomu dodavatel vyzve. Vždy svoji žádost podávejte písemně.

 • Reklamace musí obsahovat vaše jméno, adresu, zákaznické číslo, číslo odběrného místa, číslo elektroměru nebo plynoměru, variabilní symbol faktury.
 • Uveďte důvody a důkazy reklamace (například přesný stav měřidel). Připojit můžete i fotografii měřidla.
 • Reklamaci odešlete poštou, nejlépe s dodejkou, abyste dostali informaci, že vaše zásilka byla dodavateli předána a ten se reklamací tedy musí zabývat.

Na vyřízení reklamace má dodavatel lhůtu 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace. Pokud reklamaci uzná, musí vyrovnat rozdíl v platbách do 30 kalendářních dnů. Když dodavatel na reklamaci nereaguje, obraťte se na Energetický regulační úřad. Zákazník bude mít právo na automatickou náhradu v částce 720 Kč za každý den zpoždění vyřízení reklamace (návrh vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice).

Nastavení záloh za energie

Zálohy dodavateli můžete zasílat měsíčně nebo čtvrtletně. Většina dodavatelů vám dá na výběr. Dodavatel smí zákazníkovi nastavit takovou výši zálohy, která odpovídá očekávané spotřebě v následujícím roce.

Pokud znáte svoji spotřebu, spočítejte si aktuální cenu elektřiny nebo plynu na Kalkulátoru cen energií TZB-info. V detailu výpočtu také najdete doporučenou výši zálohy.

Snížení a zvýšení záloh za energie

O zvýšení nebo snížení záloh z důvodu změny spotřeby v odběrném místě můžete požádat svého dodavatele, společnosti se s vámi na výši záloh dohodnou. U některých dodavatelů můžete zálohy zvýšit nebo snížit on-line v klientském portále, změna pak proběhne automaticky. Pokud by se obchodník odmítal dohodnout, můžete se obrátit na Energetický regulační úřad.

Obchodník s elektřinou nebo zemním plynem vám bezdůvodně nemůže zvýšit zálohy. K navýšení zálohových plateb může přistoupit například ve chvíli, kdy se zvednou státem regulované položky, nebo v odběrném místě v předcházejícím roce narostla spotřeba.

Vrácení přeplatku

Výsledkem ročního vyúčtování s dodavatelem bývá přeplatek nebo nedoplatek. Vyrovnaný účet, který by byl výsledkem přesně nastavených záloh, je spíše výjimkou. Přeplatek může dodavatel převést na další období a použít ho na zaplacení záloh. Záleží, co je uvedeno ve smluvních podmínkách.

Někteří vám přeplatek automaticky zašlou na účet nebo složenkou, záleží na ustanovení ve smlouvě. O vrácení přeplatku si můžete také požádat, dodavatel by vám měl vyhovět. Některé společnosti vracejí přeplatek až od určité částky, například od 50 nebo od 200 korun. Také toto najdete v obchodních podmínkách.

Jak postupovat při zřízení nového odběrného místa

Žádná nemovitost nemůže být bez energií. Pokud stavíte dům a chcete odebírat elektřinu ze sítě, případně zřídit odběrné místo zemního plynu, je třeba obrátit se nejdříve na místně příslušného distributora.

 • Kontaktujte distributora na zákaznické lince a přeptejte se na přesný postup zřízení odběrného místa včetně potřebných formulářů, termínů a lhůt.
 • Vyplňte žádost o připojení, kterou by měl mít každý distributor na svém webu, případně si na pobočce distributora vyzvedněte papírový formulář.
 • Žádost doručte na adresu distributora včetně požadovaných formulářů.
 • Distributor vám následně zašle posouzení vaší žádosti, v případě souhlasného stanoviska bude součástí vyjádření i návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení.
 • Po splnění podmínek je třeba zažádat o uzavření Smlouvy o připojení a Smlouvy o sdružených službách dodávky.
 • Zároveň je třeba přiložit i potvrzení o vydání revizní zprávy.
 • Nejjednodušší cestou je začít odebírat energii od společnosti, která působí jako dominantní dodavatel v regionu, uzavřít s ní smlouvu na dobu neurčitou a poté si vybrat dodavatele.

Jak postupovat při stěhování/převodu odběrného místa

Když se stěhujete z bytu nebo prodáváte dům, je třeba odběr elektřiny nebo zemního plynu odhlásit a převést na nového majitele. Dodavatelé mají na svých webových stránkách formuláře určené pro přepis odběrného místa.

Důležitá je spolupráce nového a stávajícího majitele nemovitosti. Pokud nový majitel nechce měnit zároveň dodavatele, lze přepis zvládnout za jeden den. Až měsíc může trvat přepis odběrného místa se změnou dodavatele. Nový majitel nemovitosti si totiž může svobodně vybrat svého dodavatele.

Kdy přepsat odběrné místo?

 • Stěhování, pronájem, prodej nemovitosti.
 • Úmrtí odběratele a dědické řízení.
 • Ztráta právní způsobilosti odběratele.

Dokumenty nutné k přepisu odběrného místa

 • Žádost o ukončení smlouvy z důvodu přepisu odběrného místa.
 • Předávací protokol, kam se zapisuje stav měřidla.
 • Plná moc pro dodavatele.
 • Kopie úmrtního listu, kupní smlouvy, nájemní smlouvy, výpis z katastru nebo jiný dokument, který dokládá změnu vlastníka/nájemníka v nemovitosti.

S vyřízením přepisu odběrného místa by vám měl pomoci stávající nebo nový dodavatel, kterému doručíte výše uvedené dokumenty včetně plné moci.

Máte otázky ohledně elektřiny a plynu a nenašli jste na ně odpověď v poradně? Zeptejte se odborníků v moderovaném diskuzním fóru.

Ušetřete za energie díky Kalkulátoru cen energií TZB-info. Spočítejte si ceny za energie a najděte toho nejvýhodnějšího dodavatele. Denně aktualizovaná data. Přesné výpočty. Nezávislé srovnání.