Vývoj celkových cen elektřiny

Grafy těchto analýz využívají data z kalkulátoru TZB-info. Data zahrnují téměř všechny veřejně dostupné nabídky dodavatelů, které jsou zveřejněny na jejich webových stránkách. Zobrazované ceny jsou mediány ze všech cen, není tedy zohledněn počet zákazníků v jednotlivých distribučních oblastech a ani počet zákazníků přiřazených k jednotlivým produktovým řadám dodavatelů.

Pro vývoj cen je charakteristická skoková změna začínající vždy na začátku nového roku. Ta je dána jednak pravidelnou roční změnou regulovaných cen stanovených Energetickým regulačním úřadem a také zvýšením nebo snížením cen dodavatelů. Dodavatelé až na malé výjimky mění své ceny jednou ročně. I když ceny dodavatelů se rok od roku snižují, díky zvyšujícím se cenám státem regulovaných položek, které tvoří asi 75% celkové ceny, zaznamenáváme každoročně růst celkové ceny pro spotřebitele.

 Můžeme si povšimnout, že cenové sloupce v průběhu roku jsou rozdílně vysoké. Tato rozdílnost je způsobena zejména přibývajícím počtem nabídek většinou nových dodavatelů v průběhu roku. Na vývoj cen má poslední dobou rostoucí vliv jejich fixace. Fixace bude významným způsobem tlumit vývoj cen i v příštích letech.

Z grafu vývoje celkových cen v jednotlivých distribučních oblastech lze odečíst, že k nejvyššímu zvýšení došlo v distribučním území ČEZ a jsou tam nyní nejvyšší celkové ceny, i když ještě v roce 2009 v distribučních oblastech E.ONu a PRE byly ceny elektřiny vyšší.

Celková cena elektřiny Česká republika - D01d [Kč/kWh]

Celková cena elektřiny ČEZ - D01d [Kč/kWh]

Celková cena elektřiny EG.D (dříve E.ON) - D01d [Kč/kWh]

Celková cena elektřiny PRE - D01d [Kč/kWh]