Vývoj celkových cen zemního plynu

Vývoj celkové ceny zemního plynu je plynulý, nejsou zde patrné skokové přechody z roku na rok tak, jak je tomu u trhu s elektřinou. Je zde vidět začátek zdražování od 1.7.2011, který trval až do prosince 2011. Od té doby začíná na průměrnou cenu působit obrovský nárůst počtu produktových řad s fixní cenou od RWE a postupně i od jiných dodavatelů. A tak ani snížení cen zemního plynu začátkem května 2013 není v grafu rozpoznatelné. Právě vlivem produktových řad s fixní cenou se zlevnění projeví asi až za půl roku, až levnějších produktových řad s fixní cenou bude více.

V distribučních oblastech, kde dominuje RWE a jehož součástí jsou Jihomoravská plynárenská, Východočeská plynárenská, RWE Gasnet a Severomoravská plynárenská nakupují zákazníci nejdráž.    Levnější zemní plyn lze pořídit v Jihočeském kraji a příznivější cenu mají i spotřebitelé v Praze. Na těchto dvou distribučních územích nebyl celkový růst cen v roce 2011 tak strmý, jako v distribučních oblastech RWE.

Odběr 20-25 MWh/rok, celková cena zemního plynu na území Česká republika [Kč/kWh]

Odběr 20-25 MWh/rok, celková cena zemního plynu na území EG.D (dříve E.ON) [Kč/kWh]

Odběr 20-25 MWh/rok, celková cena zemního plynu na území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. [Kč/kWh]

Odběr 20-25 MWh/rok, celková cena zemního plynu na území GasNet, s.r.o. [Kč/kWh]