Poslední aktualizace cen

13. 04. 2024

Vývoj cen regulovaných složek zemního plynu

Implicitně je nastavena spotřeba 20-25 MWh/rok, která vyjadřuje průměrnou spotřebu domácností, které zemním plynem vytápí. Porovnáním změny ceny při této spotřebě od roku 2009 lze zjistit, že cena distribuce v distribučním pásmu E.ON zůstává přibližně stejná, cena klesla o necelé 1 %. Naopak cena vzrostla na distribučním území RWE, z toho nejméně v oblasti Severomoravské plynárenské o necelá 4 % a nejvíce ve Východočeské plynárenské o více než 42 %.  V oblasti Pražské plynárenské stoupla cena distribuce o více jak 30%.

Mimo ceny za distribuci zákazník platí ještě poplatek za činnost OTE, který se také v uplynulých čtyřech letech zvýšil. Zvýšila se i DPH. Jediné, čeho jsou zákazníci z řad domácností dosud ušetřeni, byla povinnost platit daň z plynu, která od roku 2011 zatěžuje podnikatele.

Vývoj ceny regulovaných složek [Kč/kWh]

Množství odebírané energie

Odběr 20 - 25 MWh/rok, cena za distribuci EG.D (dříve E.ON) [Kč/kWh]

Odběr 20 - 25 MWh/rok, cena za distribuci Pražská plynárenská Distribuce, a.s. [Kč/kWh]

Odběr 20 - 25 MWh/rok, cena za distribuci GasNet, s.r.o. [Kč/kWh]