Poslední aktualizace cen

17. 05. 2022

Vzory formulářů pro písemnou komunikaci s dodavatelem elektřiny nebo plynu

Vzorové dokumenty obsahují všechny náležitosti a také citace platných právních předpisů na ochranu zákazníků - odběratelů energie (Energetický zákon, Občanský zákoník).

Odstoupení od smlouvy při sepsání smlouvy s podomním prodejcem

Odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku po internetu nebo po telefonu

Odstoupení od smlouvy z důvodu nezaplaceného závazku dodavatele

Další vzorové formuláře