Poslední aktualizace cen

03. 03. 2024

Obchodní podmínky a smlouvy dodavatelů energií

Klíčovou součástí vztahu mezi odběratelem a dodavatelem energie je smlouva a s ní spojené obchodní podmínky. Solidní dodavatelé mají vzor smlouvy k prostudování na svých webových stránkách. Na webu také najdete jejich obchodní podmínky. Oba dokumenty je třeba před podpisem smlouvy důkladně přečíst a porozumět všem ustanovením, zejména ohledně práv a povinností spotřebitele i dodavatele, termínů výpovědí a případných sankčních poplatků.

Nejčastější chytáky v obchodních podmínkách

Někteří dodavatelé do svých obchodních podmínek zakomponovali ustanovení, která jsou pro odběratele nevýhodná. Typicky se jedná o následující:

 • Sankční poplatky, například za předčasné ukončení smlouvy.
 • Deaktivační poplatky účtované při předčasném ukončení smlouvy.
 • Další poplatky, například za opis smlouvy nebo zasílání faktury poštou.
 • Formulace, které komplikují vypovězení smlouvy na dobu určitou.
 • Automatické prodloužení smlouvy, aniž by byl spotřebitel informován.

Smlouva na dobu neurčitou

Smlouvu na dodávky energií sjednanou na dobu neurčitou můžete vypovědět kdykoli v průběhu roku. Zpravidla je spojená s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Za 3 měsíce můžete přejít k jinému dodavateli. Tento typ smlouvy je bez závazků, není třeba hlídat přesný termín výpovědi nebo se obávat sankcí účtovaných při předčasném vypovězení smlouvy.

Smlouva na dobu určitou

Smlouva na dodávky energií může být uzavřena i na konkrétní období, například na jeden nebo dva roky. Smlouvy se závazkem odběru sjednané na více než tři roky nelze považovat za férové vůči spotřebiteli. Od 1.1.2022 je možné uzavřít smlouvu na dobu určitou nejdéle na tři roky (§ 11d energetického zákona). Dodavatelé mají povinnost uvádět ve vyúčtování datum ukončení smlouvy na dobu určitou (vyhláška 207/2021 Sb.).

Součástí smluv na dobu určitou může být cena obchodní složky elektřiny nebo plynu, která se po sjednané období nebude měnit (fixace). Někdy je ovšem zákazník nalákán na dočasně nižší cenu, která se ale po určitém období změní na standardní cenu.

Automatické prodloužení smlouvy na dobu určitou

Nevýhodou smluv na dobu určitou je jejich automatické prodloužení (prolongace). Většina dodavatelů o prodloužení smlouvy své zákazníky neinformuje. Za předčasnou výpověď hrozí spotřebiteli také sankce.

V případě smlouvy na dobu určitou by mělo zákazníka zajímat, jak dlouho před termínem ukončení závazku bude muset poslat nesouhlas s prodloužením, aby smlouva nebyla automaticky prodloužena. V případě smluv na dobu určitou je třeba zaslat nesouhlas s automatickým prodloužením, a to v předstihu, zpravidla 20 dnů až 3 měsíce před jejich automatickým prodloužením. Termín ukončení závazku bývá zpravidla výročím začátku dodávek, který je uveden v prvním vyúčtování.

Zákazník ale může většinou poslat nesouhlas s prodloužením smlouvy kdykoliv v době trvání smlouvy, a pak tento termín nemusí řešit, protože dodavatel obvykle zákazníkovi odpoví a uvede datum ukončení smlouvy. Někteří dodavatelé mají v podmínkách uvedeno, kdy přesně je třeba poslat nesouhlas, například 3 měsíce až 1 měsíc před automatickým prodloužením smlouvy. V poslední době se objevují nabídky, které určují minimální a maximální termín pro zaslání nesouhlasu (například nejdříve čtyři měsíce a nejpozději 3 měsíce před datem ukončení smlouvy). Když tak zákazník neučiní, může počítat s automatickým prodloužením smlouvy buď o stejnou dobu, na jakou smlouva byla sjednána, nebo v lepším případě o 12 měsíců. Od 1.1.2022 je ze zákona jednotná lhůta pro vyslovení nesouhlasu s prodloužením stanovená na nejpozději dvacátý den před koncem smlouvy (§ 11c energetického zákona).

Poté, co spotřebitel zašle nesouhlas s automatickým prodloužením smlouvy, může přejít buď na jiný produkt u stejného dodavatele (například se smlouvou na dobu neurčitou), nebo přejít k jinému dodavateli. V případě přechodu k novému dodavateli stačí uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem, poskytnout mu kopii stávající smlouvy a plnou moc, aby mohl nesouhlas zaslat za spotřebitele a vyřídit veškeré záležitosti spojené se změnou dodavatele.

Jakou zvolit smlouvu?

Je lepší smlouva na dobu určitou, nebo smlouva na dobu neurčitou? Někteří dodavatelé vám dají na výběr, jiní poskytují jen jeden typ smlouvy.

 • Smlouva na dobu neurčitou vás k ničemu nezavazuje. Pokud s dodavatelem nebudete spokojeni, kdykoli ji můžete vypovědět. Na druhou stranu, dodavatel vám kdykoli může zvýšit ceny nebo změnit obchodní podmínky (ale to se může stát i u smlouvy na dobu určitou). Pokud by dodavatel zdražil ceny komodit nebo změnil obchodní podmínky, zákon pamatuje na možnost výpovědi ve zkrácené lhůtě.
 • Smlouva na dobu určitou vás zavazuje k odběru energie na sjednané období. Rizikem je automatické prodloužení smlouvy. Tuto smlouvu nemůžete vypovědět kdykoli, ale jen ke konkrétnímu termínu, jinak se vystavujete sankčnímu poplatku.

Jak poznat neseriózního dodavatele

Podobně jako v jiných odvětvích se i na energetickém trhu vedle solidních dodavatelů vyskytují neseriózní společnosti. Jak je poznat?

 • Napoví vám samotná pověst dodavatele i jeho hodnocení v internetových diskuzích.
 • Prozkoumejte také web dodavatele, prohlédněte si obchodní podmínky i ceníky. Rozpory v cenách (jeden ceník je velmi výhodný, ostatní nepoměrně dražší), bývají znakem nesolidního jednání.
 • Solidní dodavatel vám nikdy nedá smlouvu na dobu určitou na více než 2 roky. Vyhýbejte se společnostem, které mají smlouvy na 3 nebo 5 let.
 • Pozor si dejte na společnosti, které nabízí jeden výhodný ceník na omezenou dobu a poté následuje dražší ceník pro zbytek smlouvy.
 • Neseriózní dodavatel vám bude chtít zkomplikovat vypovězení smlouvy, například dvěma termíny (oznámení lze poslat nejdříve čtyři měsíce a nejpozději 3 měsíce před koncem smlouvy).
 • Na webu neseriózního dodavatele nenajdete vzor smlouvy, pouze všeobecné obchodní podmínky. Smlouva je přitom klíčová.
 • Zajímejte se také o ceník doplňkových služeb, zda neobsahuje položky, jako je deaktivační poplatek, poplatek za vystavení opisu faktury či smlouvy. Případně si zjistěte, jaká je výše poplatku. Požadovat například 1 000 Kč za opis smlouvy je neseriózní.
Máte otázky ohledně elektřiny a plynu a nenašli jste na ně odpověď v poradně? Zeptejte se odborníků v moderovaném diskuzním fóru.

Ušetřete za energie díky Kalkulátoru cen energií TZB-info. Spočítejte si ceny za energie a najděte toho nejvýhodnějšího dodavatele. Denně aktualizovaná data. Přesné výpočty. Nezávislé srovnání.