Poslední aktualizace cen

22. 09. 2021

Nejčastější dotazy v průběhu smluvního vztahu s dodavatelem energie

Volala jsem na infolinku dodavatele, tam jsme se domluvili na snížení záloh, ale stejně nic nezměnili.

Je potřeba vše vyřizovat písemně, abyste měla doklad, když nebudete mít doklad, nemůžete si pak stěžovat třeba na Energetickém regulačním úřadu.


Jak mi spočítají fakturu, když se v průběhu roku několikrát měnila cena a nikdo nepřišel odečíst stav na plynoměru?

Odhadem, pokud chcete mít spotřebu a cenu přesně podle skutečnosti, je potřeba nahlásit u dodavatele stav měřidel tzv. samoodečtem.


Měl jsem přeplatek 10000 Kč a včera uplynula lhůta pro zaplacení, mám strach, že mi přeplatek nevrátí.

Je potřeba okamžitě poslat (stačí i e-mailem) upomínku. Ve většině smluv je ustanovení, že když Vám nezaplatí do 14 dnů po upomínce, tak můžete odstoupit. O pomoc při vrácení přeplatku byste pak musel požádat Energetický regulační úřad.


Současně s vyúčtováním jsem dostala rozpis záloh, které mi zvýšili o více než polovinu.

Podle Energetického zákona má obchodník povinnost stanovit pouze přiměřené zálohy. Pokud s výší záloh nebudete souhlasit, tak pošlete dodavateli ihned návrh záloh, odpovídající spotřebě. Pokud s tím dodavatel nebude souhlasit, požádejte o pomoc Energetický regulační úřad.


Měla jsem velký přeplatek, dodavatel mi ale odmítl přeplatek vrátit, napsal mi, že jej převede do dalšího období, s tím nesouhlasím, co mám dělat?

Zde je důležité, co máte ve smlouvě, kterou jste s dodavatelem uzavřela. Pokud jste si stanovila podmínku, že chcete přeplatky vracet a dodavatel Vám jednostranně změnil podmínky, máte možnost odstoupit od smlouvy. Dodavatel Vám pak musí do jednoho měsíce po ukončení smlouvy udělat závěrečné vyúčtování a přeplatek vrátit.