Poslední aktualizace cen

17. 10. 2021

Nejčastější otázky při změně dodavatele elektřiny nebo plynu

Chtěl bych změnit dodavatele energie, ale nevím jak vybrat nového dodavatele.

Vezměte si k ruce vyúčtování za minulé období a dosaďte údaje do kalkulátoru. Pečlivě si projděte výsledky porovnání. Důležité je prostudovat i popis výhod a nevýhod spojených s různými produktovými řadami vybraného dodavatele.

Před jakoukoliv změnou doporučujeme přečíst si také pravidla chování zákazníka na energetickém trhu.


Chtěl bych ušetřit, ale nechtěl bych to za cenu, že podepíši „Garážovému dodavateli", ten zkrachuje a já budu bez energie.

Vaše obavy nejsou na místě, pokud podepíšete smlouvu malému dodavateli a ten zkrachuje, tak vás přepojí na „Dodavatele poslední instance", u kterého můžete zůstat po dobu až šesti měsíců, než si vyberete nového dodavatele. Jediný problém by mohl nastat s vrácením přeplatků, ty by dodavatel dost těžko vracel. Proto raději požadujte placení nižších záloh.


Mám starou smlouvu na dobu neurčitou, mohu odstoupit od smlouvy z důvodu nesouhlasu se zvýšením ceny nebo změnou podmínek?

Ano, můžete odstoupit z těchto důvodů (návod jak odstoupit od smlouvy z důvodu zvýšení ceny nebo změny podmínek) a nemusíte čekat tři měsíce jako u výpovědi.


Dnes je jedno, zda mám smlouvu na dobu neurčitou nebo na dobu určitou.

To není jedno, u smlouvy na dobu neurčitou můžete smlouvu vypovědět, kdy chcete (např. když všichni zlevňují a vy máte energii drahou), u smlouvy na dobu určitou můžete odstoupit od smlouvy pouze z důvodů daných zákonem nebo smlouvou.


Mám smlouvu na dobu neurčitou, jak změním dodavatele?

Vyberte si dodavatele a pak s ním uzavřete smlouvu. Nový dodavatel obvykle vše zařídí za vás.


Kolik času zabere změna dodavatele?

Změna dodavatele při odstoupení zabere minimálně 20 dnů, doporučil bych však nechat si delší časovou rezervu. Dvacet dnů počítám ode dne, kdy odešlete již vyplněnou a podepsanou smlouvu novému dodavateli, na základě které on pak může činit úkony k převzetí odběrného místa. Lhůta je potřebná také proto, že v obchodních podmínkách jsou určité lhůty na doručování a není zaručeno to, že když dnes odstoupení nebo jiný dokument pošlete, tak zítra bude zpracován.


Když změním dodavatele, budou mi měnit i elektroměr?

Nebudou, ten nepatří obchodníkovi ale distributorovi. Distributor zůstává v dané oblasti stejný, i když změníte dodavatele.


Chci si vybrat dodavatele podle kalkulátoru, můžu kalkulátoru věřit?

Ano můžete, jedná se o nezávislý kalkulátor, nabídky obchodníků nejsou spojeny s placením příspěvků, máme zájem informovat co nejobjektivněji a nejaktuálněji, aby měl zákazník možnost vybrat si z co nejvíce možných informací.


Jak je to s odečtem stavu elektroměru nebo plynoměru při změně dodavatele?

Protože distributor stanovuje stav elektroměru i plynoměru odhadem, je dobré nahlásit stav samoodečtem distributorovi a původnímu dodavateli.


Ve formuláři smlouvy je políčko s výší záloh, kolik mám dosadit?

Do kalkulátoru si zadejte údaje, nechte si spočítat celkovou částku za rok a vynásobte ji pak 0,9. Potom tuto spotřebu vydělte 12. Je lepší mít nedoplatek než přeplatek.


Jaký způsob placení záloh si mám vybrat?

Doporučujeme zadat stálý bankovní příkaz před bankovním inkasem nebo placením prostřednictvím SIPA. U bankovního příkazu máte platby pod kontrolou, kdežto u inkasa nebo SIPA obrazně řečeno dáte dodavateli peněženku a řeknete mu, ať si vezme, kolik potřebuje.