Poslední aktualizace cen

03. 03. 2024

Nejčastější otázky při změně dodavatele elektřiny nebo plynu

Odpovědi na nejčastější dotazy, které můžete potřebovat v souvislosti se změnou dodavatele, smlouvami nebo vyúčtováním. Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Položte ho v diskuzním fóru.

Výběr dodavatele

Chci změnit dodavatele energie. Jak vybrat nového obchodníka?

Vezměte si k ruce vyúčtování (fakturu) za minulé období a dosaďte údaje do kalkulátoru. Pečlivě si projděte výsledky cenového srovnání. Důležité je prostudovat i popis výhod a nevýhod spojených s různými produktovými řadami vybraného dodavatele, včetně typu smlouvy, bonusů a případných poplatků navíc. Před jakoukoliv změnou doporučujeme přečíst si také pravidla chování zákazníka na energetickém trhu. U vybraného dodavatele si nabídky předem ověřte.

Chci ušetřit, ale nikoli za cenu, že podepíšu smlouvu „garážovému dodavateli", ten zkrachuje a já budu bez energie.

Vaše obavy nejsou na místě. Pokud podepíšete smlouvu malému dodavateli a ten zkrachuje, tak dodávky energií zajistí „dodavatele poslední instance", u kterého můžete zůstat až po dobu šesti měsíců, než si vyberete nového dodavatele. Problém by mohl nastat s vrácením přeplatků, ty by zkrachovalý dodavatel nerad vracel. Proto raději požadujte placení nižších záloh. Nevýhodou mohou být také vysoké ceny elektřiny i plynu u dodavatele poslední instance. Při ukončení činnosti malého dodavatele v běžné době jsou většinou zákazníci převedeni na jiného dodavatele.

Mám starou smlouvu na dobu neurčitou, mohu odstoupit od smlouvy z důvodu nesouhlasu se zvýšením ceny nebo změnou podmínek?

Ano, můžete odstoupit z těchto důvodů. Zde najdete návod, jak odstoupit od smlouvy z důvodu zvýšení ceny nebo změny podmínek. Nemusíte čekat 3 měsíce jako u běžné výpovědi.

Je jedno, zda mám smlouvu na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou?

Není. Smlouvu na dobu neurčitou můžete vypovědět, kdy chcete (například když dodavatelé zlevňují a vy máte energii drahou). Smlouvu na dobu určitou můžete vypovědět pouze k určitému datu sjednaného ve smluvních podmínkách. Smlouvy na dobu určitou se také automaticky prodlužují, pokud je včas nevypovíte.

Mám smlouvu na dobu neurčitou, jak změním dodavatele?

Vyberte si dodavatele a poté s ním uzavřete smlouvu. Nový dodavatel obvykle vše zařídí za vás na základě plné moci. Výpovědní lhůta u smlouvy na dobu určitou je zpravidla 3 měsíce, poté začnete odebírat energii od nového dodavatele.

Kolik času zabere změna dodavatele?

Změna dodavatele při odstoupení zabere minimálně 20 dnů, doporučujeme však nechat si delší časovou rezervu; 20 dnů počítáme ode dne, kdy odešlete již vyplněnou a podepsanou smlouvu novému dodavateli, na základě které on učiní úkony k převzetí odběrného místa. Tato doba je potřebná proto, že v obchodních podmínkách jsou určité lhůty na doručování a není zaručeno, že když dnes odstoupení nebo jiný dokument pošlete, tak hned zítra bude zpracován.

Když změním dodavatele, budou mi měnit i elektroměr?

Nebudou, ten nepatří obchodníkovi, ale distributorovi. Distributor zůstává v dané oblasti stejný, i když změníte dodavatele.

Chci si vybrat dodavatele podle kalkulátoru, můžu kalkulátoru věřit?

Ano, můžete, jedná se o nezávislý kalkulátor, nabídky obchodníků nejsou komerčně zvýrazňovány. Máme zájem informovat spotřebitele co nejobjektivněji a nejaktuálněji, aby měl možnost vybrat si dodavatele na základě ověřených informací a přesných výpočtů. Přesto doporučujeme ověřit si podmínky u vybraného dodavatele a případný nesoulad nahlásit Kalkulátoru.

Jak je to s odečtem stavu elektroměru nebo plynoměru při změně dodavatele?

Protože distributor stanovuje stav elektroměru i plynoměru odhadem, je možné nahlásit stav samoodečtem distributorovi a původnímu dodavateli.

Ve formuláři smlouvy je políčko s výší záloh, kolik mám dosadit?

Zadejte údaje pro výpočet plateb za energie do kalkulátoru a v detailu nabídky naleznete výši vypočtených záloh.

Jaký způsob placení záloh si mám vybrat?

Doporučujeme zadat trvalý bankovní příkaz raději než bankovní inkaso nebo platit prostřednictvím SIPA. U bankovního příkazu máte platby pod kontrolou, kdežto u inkasa nebo SIPA obrazně řečeno dáte dodavateli peněženku a řeknete mu, ať si vezme, kolik potřebuje.

Dostal jsem neveřejnou cenovou nabídku, jak si mám ověřit její výhodnost?

Využijte funkce Individuální cenová nabídka, kterou naleznete ve formuláři pro zadávání údajů pro srovnání cen. Individuální nabídka je ve výběru dodavatele, hned druhá shora. Zadejte cenu komodity a stálého platu bez DPH, v Kalkulátoru se objeví fiktivní nabídka a podle jejího postavení mezi ostatními nabídkami snadno posoudíte výhodnost ceny.

Dodavatel mi nabízí možnost přejít na ceníky z burzy, je to výhodné?

V současné době se jedná o spotový trh, kde se ceny elektřiny nebo plynu určují na každý den jednotlivě. U těchto cen je zohledněna spotřeba v jednotlivých hodinách dne nebo u plynu v jednotlivých dnech. Dlouhodobě jsou tyto ceny výhodné, ale v době rychlého růstu cen mohou spotové ceny násobně překročit standardní ceny. Je třeba uzavírat pouze smlouvy na dobu neurčitou nebo v případě smlouvy doby na určitou mít možnost ihned změnit produkt.


Podomní prodej

Dnes mě navštívil obchodní zástupce. Podepsal/a jsem smlouvu. Po jeho odchodu mi to nedalo a podívala se na internet, co se o novém dodavateli píše. Protože ohlasy zákazníků byly vesměs negativní, rozmyslel/a jsem si to. Jak odstoupit bez sankcí?

Od smlouvy podepsané při podomním prodeji můžete odstoupit buď podle § 1829 občanského zákoníku, a to do 14 dnů od podpisu smlouvy. Podle § 11a odst. 2 Energetického zákona můžete odstoupit od smlouvy ještě 15. den po zahájení dodávek. Nemusíte udávat důvod odstoupení. Obchodník nesmí za odstoupení vyžadovat žádné finanční náhrady.

Navštívil nás obchodní zástupce a podepsali jsme smlouvu, ale když se na ni dívám, tak se mi zdá, že by neměla platit, není zde číslo smlouvy a ani rozpis záloh.

O tom, zda je smlouva platná, může rozhodnout pouze Energetický regulační úřad ve správním řízení nebo soud. Smlouvy dostatečně identifikují čísla odběrných míst a jejich adresa. Zálohy dodavatel posílá po schválení změny obchodníka Operátorem trhu s elektřinou.

Sepsal/a jsem smlouvu s novým dodavatelem, ještě v průběhu návštěvy jsem si to rozmyslela a odmítla smlouvu podepsat. Dnes mi přišel dopis od nového dodavatele, že mně gratuluje a že se stávám jejich zákazníkem. Co mám dělat?

Informujte písemně (e-mailem) nového obchodníka a dejte mu lhůtu, do které má napravit pochybení obchodního zástupce (smlouvu zrušit), pokud do daného termínu stížnost nevyřeší, tak se obraťte na Energetický regulační úřad s žádostí o pomoc.

Můj dědeček podepsal před rokem smlouvu na dodávku energií na základě návštěvy obchodního zástupce. Nyní dostal oznámení, že po něm dodavatel požaduje sankci 12 000 Kč za předčasné ukončení smlouvy. Zjistil jsem, že mezitím podepsal smlouvu jinému obchodnímu zástupch2 konkurenčního dodavatele. Co teď s tím?

Musíte se spojit s dodavatelem, se kterým dědeček podepsal smlouvu jako první a zeptat se jej, zda by bylo možno prominout sankci výměnou za uzavření nové smlouvy. Většinou tento návrh dodavatel přijme. Uzavřete s tímto dodavatelem novou smlouvu. Bezprostředně poté odstupte od smlouvy s konkurenčním dodavatelem. Dávejte si pozor na to, aby na jedno odběrné místo vždy platila smlouva. Odběrné místo bez smlouvy = černý odběr.

Novinky pro ochranu spotřebitele od 1.1.2022

Zprostředkovatel musí mít osvědčení o oprávnění k činnosti zprostředkovatele od Energetického regulačního úřadu (§ 11k energetického zákona ve znění od 1.7.2022). Smlouvy na dodávku energií musí být sepsány pouze písemně (§ 50 odst. 2 energetického zákona). Všechny stížnosti řeší Energetický regulační úřad, Česká energetická inspekce měla na starosti zprostředkovatele do konce roku 2021.


Zálohy a vyúčtování

Volal/a jsem na infolinku dodavatele, tam jsme se domluvili na snížení záloh, ale stejně nic nezměnili. Dá se s tím něco dělat?

Je potřeba vše vyřizovat písemně, abyste měl/a doklad. Když nebudete mít doklad, nemůžete si pak stěžovat například na Energetickém regulačním úřadu.

Jak mi spočítají fakturu, když se v průběhu roku několikrát měnila cena a nikdo nepřišel odečíst stav na plynoměru?

Spotřeba bude určena tzv. odhadem. Pokud chcete mít spotřebu a cenu přesně podle skutečnosti, je potřeba nahlásit u dodavatele stav měřidel tzv. samoodečtem.

Měl/a jsem přeplatek 10 000 Kč a včera uplynula lhůta pro zaplacení, mám strach, že mi přeplatek nevrátí.

Je třeba okamžitě poslat upomínku (stačí i e-mailem). Ve většině smluv je ustanovení, že když vám dodavatel nezaplatí přeplatek do 14 dnů po upomínce, tak můžete od smlouvy odstoupit. O pomoc při vrácení přeplatku pak můžete požádat Energetický regulační úřad.

Současně s vyúčtováním jsem dostal/a rozpis záloh, které mi zvýšili o více než polovinu.

Podle Energetického zákona má obchodník povinnost stanovit pouze přiměřené zálohy. Pokud s výší záloh nebudete souhlasit, tak dodavateli ihned zašlete návrh záloh, odpovídající spotřebě. Pokud s tím dodavatel nebude souhlasit, požádejte o pomoc Energetický regulační úřad.

Měl/a jsem velký přeplatek, dodavatel mi ho ale odmítl vrátit, napsal mi, že jej převede do dalšího období. S tím nesouhlasím. Co mám dělat?

Zde je důležité, co máte ve smlouvě uzavřené s dodavatelem. Pokud si zákazník stanoví podmínku, že chce přeplatky vracet a dodavatel jednostranně změnil podmínky, máte možnost odstoupit od smlouvy. Dodavatel vám musí do jednoho měsíce po ukončení smlouvy udělat závěrečné vyúčtování a přeplatek vrátit.

Dodavatel mi déle než rok nezaslal vyúčtování.

V tomto případě se pokuste s dodavatelem dohodnout, v opačném případě se obraťte na Energetický regulační úřad s prosbou o pomoc. Od 1.1.2022 musí obchodník zaslat vyúčtování nejpozději do 14 kalendářních měsíců (§15 a §16 vyhlášky 207/2021 Sb.). Vyúčtování můžete reklamovat. Pokud dodavatel nebude komunikovat, budete mít nárok na odškodnění 720 Kč za každý den po lhůtě na vyřízení reklamace (14 dnů) (podle návrhu vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice).


Smlouvy a odstoupení

Uzavřel/a jsem smlouvu na dobu určitou na dva roky, krátce před vypršením smlouvy jsem zavolal/a dodavateli, abych se přesvědčil/a, že smlouva skutečně končí. K mému překvapení mi sdělil, že mi smlouva končí až za dva roky. Jak je to možné?

Je to možné díky automatickému prodlužování smlouvy, pokud zákazník nezašle nesouhlas s automatickým prodlužováním smlouvy ve lhůtě, kterou dodavatel stanoví. Je proto potřeba si přečíst obchodní podmínky. Od 1.1.2022 platí jednotná lhůta pro zaslání nesouhlasu s prodloužením, která je stanovena na nejpozději dvacátý den před vypršením smlouvy (§ 11c energetického zákona).

Jak mám zjistit, že dodavatel zdražuje, když mi žádné upozornění neposílá a hlídat ceny na internetu se mi nechce?

Nemusíte nic hlídat, stačí jenom poslouchat zprávy, sledovat televizi nebo číst tisk. Když se dozvíte, že dominantní dodavatelé, třeba innogy nebo ČEZ, zdražují, tak si můžete být jisti, že zdraží i váš dodavatel. Pokud vám dodavatel nezašle oznámení o zvýšení ceny, máte právo odstoupit od smlouvy až do 3 měsíců po zdražení. To je lhůta, ve které se určitě o zdražení dozvíte. Od 1.1.2022 neoznámená cena nebo nové obchodní podmínky neplatí (§ 11a odst. 2 energetického zákona).

Uzavřel/a jsem jednu smlouvu na dodávku jak elektřiny, tak i zemního plynu. Když nebudu souhlasit se zvýšením ceny zemního plynu a odstoupím od smlouvy, ukončí mi smlouvu i na dodávku elektřiny?

Bohužel výklad Energetického regulačního úřadu je ten, že odstupujete pouze od smlouvy na dodávku té komodity, kterou zdražovali.

Máte otázky ohledně elektřiny a plynu a nenašli jste na ně odpověď v poradně? Zeptejte se odborníků v moderovaném diskuzním fóru.

Ušetřete za energie díky Kalkulátoru cen energií TZB-info. Spočítejte si ceny za energie a najděte toho nejvýhodnějšího dodavatele. Denně aktualizovaná data. Přesné výpočty. Nezávislé srovnání.