Poslední aktualizace cen

17. 10. 2021

Podpis smlouvy na základě návštěvy obchodního zástupce

Dnes mne navštívil obchodní zástupce, přemluvil mne a já podepsala smlouvu. Po jeho odchodu mi to nedalo a podívala se na internet, co se o novém dodavateli píše. Protože ohlasy zákazníků byly vesměs negativní, rozmyslela jsem si to a chtěla bych smlouvu ukončit. Lze tak učinit bez sankcí?

Podle § 11a odst. 2 Energetického zákona můžete odstoupit od smlouvy až do 5 dnů před začátkem dodávek nového dodavatele. Nemusíte udávat důvod odstoupení. Obchodník nesmí za odstoupení vyžadovat žádné finanční náhrady.


Maminku navštívil obchodní zástupce, ta s ním podepsala smlouvu, ale když se na ni dívám, tak se mi zdá, že by neměla platit, není zde číslo smlouvy a ani jsem nenašel rozpis záloh.

O tom, zda je smlouva platná, může rozhodnout pouze Energetický regulační úřad ve správním řízení nebo soud a to by nebylo hned. Podle mne dostatečně identifikují smlouvy čísla odběrných míst a jejich adresa. Zálohy dodavatel posílá po schválení změny obchodníka Operátorem trhu s elektřinou.


Sepsala jsem smlouvu s novým dodavatelem, ještě v průběhu návštěvy jsem si to rozmyslela a odmítla smlouvu podepsat. Dnes mi přišel dopis od nového dodavatele, že mně gratuluje a že se stávám jejich zákaznicí. Co mám dělat?

Informujte písemně (mailem) nového obchodníka a dejte mu lhůtu, do které má napravit pochybení obchodního zástupce (smlouvu zrušit), pokud do daného termínu stížnost nevyřeší, tak se obraťte na Energetický regulační úřad s žádostí o pomoc.


Můj dědeček podepsal před rokem smlouvu na dodávku energií na základě návštěvy obchodního zástupce. Nyní dostal oznámení, že po něm dodavatel požaduje sankci 12000 Kč za předčasné ukončení smlouvy. Zjistil jsem, že mezitím podepsal smlouvu jinému obchodnímu zástupci konkurenčního dodavatele, co teď s tím?

Musíte se spojit s dodavatelem, se kterým děda podepsal jako první a zeptat se jej, zda by bylo možno prominout sankci výměnou za uzavření nové smlouvy. Většinou tento návrh dodavatel přijme. Uzavřete s tímto dodavatelem novou smlouvu. Bezprostředně poté odstupte od smlouvy s konkurenčním dodavatelem. Dávejte si pozor na to, aby na jedno odběrné místo vždy platila smlouva. Odběrné místo bez smlouvy = černý odběr.